Contacta’ns

Estem a la teva disposició, escriu-nos…

Protecció de dades

En compliment del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), posem en el seu coneixement que les dades de caràcter personal voluntàriament facilitades per vostè. Amb ocasió del lliurament del seu currículum vitae a aquesta Companyia, així com tots aquells que es derivin de les entrevistes que puguin amb vostè. mantenir-se i els que puguin recaptar-se en el curs del procés de selecció, són incorporades a un fitxer titularitat de BOMARI, SL, SL i altres empreses del grup consultables a www.perfumeriesfacial.com, la finalitat és la selecció de personal.
Si transcorregut el termini d'un mes no manifesta la seva negativa, entenem que presta la seva conformitat per a la conservació de les seves dades de cara a futurs processos de selecció el perfil requerit pugui ajustar-se a les seves característiques.
Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a BOMARI, S.L .; Ref. Protecció de Dades; Plaça del Nou 3, 08038, Barcelona, ​​o bé mitjançant correu electrònic a alexandra@perfumeriesfacial.com

Oficines Centrals

  • GRUPO BOMARI, S.L.
  • PERFUMERIES FACIAL
  • HNOS. MARTÍN

Plaça del nou nº 3 – 08038 Barcelona

Telefon 93 289 54 99

Connecta amb Facial

Descobreix a les xarxes les últimes ofertes, novetats i promocions que estem preparant per tu.