Avís Legal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, perfumeries FACIAL informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del web site www.perfumeriesfacial.com s’incorporaràn i tractaràn en un fitxer de dades de caràcter personal d’ús intern per a l’oferta i contratació de serveis propis de perfumeries FACIAL. Així mateix s’informa a l’usuari que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició notificant-lo a perfumeries FACIAL a través del e-mail: info@perfumeriesfacial.com.

L’usuari dóna el seu consentiment per a la cesió de les seves dades personals a empreses col·laboradores de perfumeries FACIAL per a millorar els seus serveis, ja sigui al territori espanyol o a l’extranger sempre que es respecti la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal.

Les dades que l’usuari proporcioni a perfumeries FACIAL seràn reals i exactes. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pugui ocasionar a perfumeries FACIAL o a tercers per l’incumpliment d’aquests termes.

Perfumeries FACIAL garantitza la confidencialitat de les dades facilitades per l’usuari que són recullits a través del seu servidor. Perfumeries FACIAL és el responsable del fitxer a on s’incorporen les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari. Perfumeries FACIAL pot utilitzar cookies que recullen informació sobre preferències de navegació de l’usuari. Aquestes cookies no proporcionan dades personals a menys que s’hagin facilitat voluntàriament. L’usuari pot configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i no permetre la instal·lació d’aquestes al seu disc dur.

Quan s’iniciï un procediment de recollida de dades de caràcter obligatori, la negativa a proporcionar aquestes dades implicarà la no prestació del servei pel que van ser sol·licitats. Existirà la possibilitat de facilitar dades voluntàriament per a millorar la prestació dels nostres serveis.

Quan es requereixi l’adreça de correu electrònic de l’usuari per accedir a qualsevol dels nostres serveis, podrà manifestar que no desitja rebre comunicacions comercials de perfumeries FACIAL que no siguin necessàries per a la finalitat del servei sol·licitat. Perfumeries FACIAL proporcionarà a l’usuari inscrit en qualsevol de les seves llistes de correu els medis necesaris per a donar-se de baixa.

L’ús dels serveis oferts en aquest lloc web per menors d’edat ha d’haver estat prèviament autoritzat pels seus pares, tutors o representants legals ja que tenen la consideració de responsables dels actes que realitzin els menors al seu càrrec.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identitat del titular d’aquesta web:

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el titular d’aquesta web és Perfumeries FACIAL.Condicions generals d’ús d’aquest lloc web:L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició de “Usuari”, implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades en ella, en el moment en què accedeixi a la web. En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades la pàgina web.Objecte i àmbit d’aplicació:

Les presents condicions generals d’ús, regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos , sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Perfumeries FACIAL és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren la pàgina web, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en lloc web.

En cap cas l’accés o navegació en la pàgina web, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de perfumeries FACIAL per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, sense autorització expressa i per escrit de perfumeries FACIAL, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial. Perfumeries FACIAL es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin perfumeries FACIAL publicarà al seu web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.

Els enllaços a altres pàgines web que, si s’escau hagi a la pàgina web poden portar a llocs web dels que de la Uz no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre aquests, sent la seva finalitat, informar a l’Usuari d’altres fonts d’informació, de manera que l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. Perfumeries FACIAL no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos a la seva web. En conseqüència no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

Durada i modificació:

1. Perfumeries FACIAL es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en la pàgina web. Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com vigents, les condicions generals que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web de manera que l’Usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

2. Amb independència del que disposen les condicions particulars, perfumeries FACIAL podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional:
Les relacions establertes entre perfumeries FACIAL i l’Usuari es regiràn pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Tanmateix, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, perfumeries FACIAL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).